Künye

Genel Yayın Yönetmeni:
Şehmus Ay
editor@duzelti.net

Yayın Koordinatörü:
Özgür Çelik

Editorler
Mahmut Temizyürek, Gülay Özdemir, Özgür Çelik, 
Şehmus Ay

Yayın Danışma Kurulu:
Hasan Kıyafet, Mevlüt Koca, Şükrü Erbaş, Feyzi Peker,
Faruk Demirel, Zeki Akpınar, Aytekin Yılmaz

Sponsor
www.duzelti.net